เลื่อนตั๋วไม่ระบุวันเดินทาง


    เงื่อนไขการเลื่อนตั๋วเดินทาง
  • 1 เลื่อนตั๋วสามารถเปลี่ยนที่นั่ง , เปลี่ยนเที่ยวเวลา , เปลี่ยนวันเดินทาง , เปลี่ยนเส้นทาง , หรือเปลี่ยนประเภทรถได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางที่ระบุบนตั๋วโดยสารได้ และเลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • 2 ลูกค้าต้องมาทำการเลื่อนตั๋วก่อนถึงเวลาเดินทาง ไม่น้อยกว่า 3 ชม. (ดูจากวัน-เวลา เดินทางที่ระบุบนตั๋ว) โดยมีค่าธรรมเนียมการเลื่อนตั๋วตามเงื่อนไข
  • ดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่